Uncategorized

Prestasi Industri Perkapalan Malaysia oleh ICS

ICS adalah International Chamber of Shipping.

Ditubuhkan pada 1921, ICS merupakan persatuan perdagangan antarabangsa yang utama bagi industri perkapalan, mewakili pemilik dan operator kapal dari segenap sektor dan segmen.

Ahli-ahli ICS terdiri daripada persatuan-persatuan pemilik kapal daripada Asia, Eropah dan Amerika yang mana mewakili lebih 80% daripada tanan saudagar sejagat (world’s merchant tonnage).

ICS yang juga sebuah badan bukan kerajaan berstatus perundingan (consultative) dalam International Maritime Organisation (IMO) sentiasa prihatin terhadap aspek teknikal, perundangan, hal ehwal pekerjaan dan polisi yang mungkin memberi kesan kepada perkapalan antarabangsa.

Berikut adalah prestasi industri perkapalan Malaysia berdasarkan kompilasi yang dibuat oleh ICS daripada pelbagai sumber; Laporan Port State, IMO, ILO, Pangkalan Data IHS dan sebagainya.

ICS2

ICS4

Maklumat penuh di SINI

Advertisements

Kategori:Uncategorized