Kumpulan Alumni Institusi Maritim Aktif: Gerakan Pelaut 07

Imej daripada awolian.com

AWOLIAN; for few who’d survive.

Gerakan Pelaut 07 (GP07) merupakan alumni Akademi Laut Malaysia yang telah mendaftarkan pertubuhan mereka sebagai Persatuan Alumni Akademi Laut 07.

Pertubuhan ini berhasrat untuk menaikkan standard Komuniti Pelaut Malaysia melalui memberi aspirasi kepada golongan muda dan mempromosikan pembangunan profesional berterusan di kalangan pelaut.

GP07 aktif menjalankan aktiviti kebajikan, kesedaran kerjaya dan pendidikan maritim.

Maklumat lanjut boleh dicapai melalui laman sesawang awolian.com

Advertisements