Perkapalan

Apa Yang Perlu Anda Lakukan Untuk Menangani Ancaman Siber Di Kapal

Perkembangan industri perkapalan diperhebatkan lagi dengan rancangan-rancangan mega untuk membina kapal berautomasi sepenuhnya, sekaligus dapat dikawal dari jauh ataupun secara tetapan awal.

Ini bermaksud penggunaan dan pergantungan terhadap teknologi.

Walaupun era komputer menggantikan manusia sepenuhnya di kapal dijangka mengambil suatu tempoh yang lama lagi, kini, pelbagai sistem komputerisi serta sistem elktronik telah digunakan di kapal, sekaligus meningkatkan risiko ancaman siber seperti penggodaman dan sebagainya.

Oleh yang demikian, sebuah pertubuhan antarabangsa berkaitan maritim; INTERTANKO, dengan kerjasama rakan strategik melalui ‘The Round Table’ antaranya; BIMCO, Intercargo, CLIA, ICSKO, OCIMF dan IUMI telah melancarkan Panduan Keselamatan Siber,

Maklumat lanjut di laman sesawang INTERTANKO dan muat turun THE GUIDELINES ON CYBER SECURITY ONBOARD SHIPS

Advertisements