Pengurusan Risiko Siber Maritim

Jabatan Laut Malaysia telah mengeluarkan Notis Perkapalan Malaysia (MSN) 06/2018 bertarikh 24 Mei 2018 berkenaan keperluan kapal-kapal untuk mengenalpasti dan mengurus risiko siber maritim.

Pengurusan risiko tersebut hendaklah menjadi sebahagian daripada Sitem Pengurusan Keselamatan Kapal, atau Safety Management System (SMS) berdasarkan pengimplementasian International Safety Management Code (ISM Code) bagi kapal-kapal 500 tanan kasar ke atas.

Baca MSN 06/2018 di SINI.

Sertai IKHTISAS KELAUTAN MALAYSIA (IKMAL)

Maklumat lanjut berkenaan pengurusan risiko siber maritim boleh diperolehi daripada Unit Akreditasi Kapal, JLM melalui ism@marine.gov.my

INTERTANKO bersama rakan strategik melalui The Round Table juga telah menerbitkan The Guidelines on Cyber Security On Board Ships.

Advertisements