Pengkorporatan JLM: Bahagian-Bahagian Baru Diwujudkan

Sebelum ini, JLM beroperasi dengan 4 bahagian utama;

  1. Bahagian Kawalan Industri
  2. Bahagian Keselamatan Pelayaran
  3. Bahagian Hal Ehwal Pelaut & Pelabuhan
  4. Bahagian Khidmat Pengurusan

Selaras dengan rancangan pengkorporatan JLM, beberapa bahagian baru telah diwujudkan, termasuk rasionalisasi bahagian-bahagian sedia ada yang melibatkan penambahan dan pemindahan fungsi bahagian.

Berikut adalah bahagian-bahagian dalam JLM:

  1. Bahagian Pembangunan Perkapalan & Pelaut
  2. Bahagian Kawalan Indsutri Maritim
  3. Bahagian Pengurusan Trafik & Bantuan Pelayaran
  4. Bahagian Khidmat Pengurusan
  5. Bahagian Pelabuhan, Logistik & Perdagangan
  6. Bahagian Operasi Maritim

PerkapalanMalaysia.com akan menyiarkan senarai pengarah-pengarah bahagian dan wilayah JLM esok.

Advertisements